panorama-adwent-26
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiększ

5 GRUDNIA 2015 ROKU PRZYPADŁA 115 Rocznica urodzin por Józefa Gierszewskiego mjr Rysia - ( ur. się w Pradzonie na Gochach. Był synem Leona Gierszewskiego i Ewy z domu Pruskiej)-m.in Komendanta Wojskowego GRYF POMORSKI... bezsprzecznie jednego z z wielkich synów naszej Małej Rodnej Tatczezny - Gochów, który swoim aktywnym i oddanym życiem osobistym, zawodowym i społecznym przyczynił się do rozwoju południowych Kaszub - Zaborów a także Ziemi Pomorskiej. Oddanego żołnierza obrońce narodowej - kaszubsko - polskiej - suwerenności ...
Cześć i chwała Ci Komendancie!!!

 

Powiększ

Zapraszam do obejrzenia załączonego serwisu fotograficznego obrazującego (częściowo) jego życie...i zasługi ...oraz sławę i wdzięczność jaką My Gochowie i Zaboracy .. darzymy Jego pamięć... Czego wyrazem sa liczne, okolicznościowe spotkania i uroczystości jemu poświęcone. /tz/

Powiększ

Powiększ

Powiększ

*
Stań do apelu
Poruczniku Józefie Gierszewski

 

Synu tej ziemi, urodzony i wychowany na bliskich naszym sercom kaszubskich stronach.

 

Ty który - w latach 1918-19 poznałeś oblicze okrutności wojny, będąc jeszcze zaledwie dorosłym młodzieńcem, walcząc jako szeregowy żołnierz na froncie I wojny światowej.

 

Ty, który jako nauczyciel ucząc w kaszubskich i pomorskich szkołach: w Czarnowie, Przymuszewie i Brusach, oraz w Kowalewie i Chełmży wychowywałeś ówczesną młodzież na prawych obywateli i Polaków.

 

Ty który podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku jako dowódca pododdziału 66 pułku piechoty w Chełmnie w jego szeregach przez Bydgoszcz, Toruń i Warszawę przeszedłeś szlak bojowy a potem jako dowódca 4 batalionu zapasowego w 16 Pomorskiej Dywizji Piechoty w potyczce pod Kamionką 21 września 1939 r. rozbiłeś i pojmałeś do niewoli niemiecką kompanię saperów.

 

Bohaterski żołnierzu , który kampanię wrześniową zakończyłeś 25 września niedaleko Rawy Ruskiej, dostając się do niewoli z grupą płka Kuleszy. Co nie oznaczało, że zakończyłeś swój bój w obronie a później o wolność Ojczyzny.

 

Komendancie oddziałów Gryfa Pomorskiego, które tworzyłeś na swych rodzinnych kaszubskich Zaborach i Gochach,
Partyzanckich grup, w których szeregach miałeś uznanie i autorytet , które prowadziłeś w bój we współpracy z innymi organizacjami bojowymi w tym z AK.

 

Ty, który to w wyniku różnych animozji i ambicji politycznych zostałeś wydany na bratobójcza śmierć, która cieniem położyła się na chwalebnych kartach Gryfa.

 

Zabrakło Ciebie, Twojej wiedzy i umiejętności dowódczych gdy przyszedł czas ostatecznego boju i zwycięstwa nad hitlerowskim wrogiem a także gdy nadszedł czas odbudowy zniszczonego i umęczonego kraju.

 

Dzisiaj stań do tego uroczystego apelu poświęconemu Twojej godnej pamięci.

Powiększ

My tutaj zebrani w miejscu Twojej dramatycznej, niespodziewanej i niesprawiedliwie zadanej Ci śmierci,
oddajemy Ci hołd
O Kaszubski rycerzu – bohaterski Stolemie
Obrońco rodnych Kaszub i Polski
naszej Matki - Ojczyzny.

Odpowiedź kompanii
Poległ na polu chwały! Cześć Twojej pamięci

Salwa honorowa!!!

 

PowiększPowiększ

PowiększPowiększ