panorama-pazdziernik-13
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Odpowiedź Pana Starosty Chojnickiego Marka Szczepańskiego na interpelację radnego Tomasza Orzłowskiego w imieniu i sprawach właścicieli lasów prywatnych.

 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 21 grudnia 2018 r. uprzejmie informuję co następuje:

Czy został lub zostanie przesunięty termin wskazany do 31 grudnia 2018 r. wykonania uprzątnięcia przez właścicieli zniszczonych lasów wskutek ubiegłorocznej nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku? Jeśli nie to na jakim etapie jest sprawa? Natomiast jeżeli tak, to w jakim terminie należy usunąć zalegające drewno (złomy, wywroty oraz drzewa pochylone) w lasach prywatnych na terenie Powiatu Chojnickiego? Ponadto informuję, że część osób ma bardzo ograniczone możliwości wykonania tego obowiązku, ze względu na brak zdrowia bądź niewielkie moce przerobowe.

Odpowiedź:

Termin wykonania uprzątnięcia zniszczonych przez nawałnicę w 2017 r. lasów prywatnych zostanie przesunięty do końca 2019 roku, tylko tym właścicielom lasów, którzy złożą do Starosty Chojnickiego stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Na jakim etapie postępowania jest sprawa dotycząca podatku od kwoty, przyznanej właścicielowi lasu za uporządkowaną powierzchnię w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego? Wiem, że sprawa była skierowana do Ministerstwa Finansów. Jeżeli została rozwiązana to proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki w październiku 2018 r. wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Na początku grudnia 2018 r. (07.12.2018 r.) zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych zostało przesunięte do końca 2021 roku.

Czy zmienią się warunki wypłacania odszkodowania za zniszczone lasy prywatne w 2019 roku?

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki nie wypłaca odszkodowań za zniszczone lasy prywatne. Przekazuje otrzymane środki finansowe z Funduszu Leśnego z Warszawy na konto właścicieli lasów, którzy uporządkowali zniszczone lasy zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku jako wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Warunki wypłacania wynagrodzenia w 2019 r. nie zmieniają się, jednak informuję, iż Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na 2019 r. wydzieliła 20 milionów złotych środków finansowych związanych z funduszem leśnym. Wobec powyższego należy, jak najszybciej wykonać zadania z zakresu gospodarki leśnej określone w decyzjach Starosty Chojnickiego w celu otrzymania wynagrodzenia.

Czy istnieje określony termin zakończenia usuwania skutków nawałnicy w lasach prywatnych na terenie Powiatu Chojnickiego?

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzjami nakazującymi wykonanie na gruntach leśnych zadań z zakresu gospodarki leśnej stanowiących pierwszy etap przebudowy drzewostanu wydawanymi przez Starostę Chojnickiego określony termin zakończenia usuwania skutków nawałnicy w lasach prywatnych to 31.12.2018 r., dotyczy to tylko właścicieli, którzy zgłosili gotowość do uporządkowania zniszczonego lasu, otrzymali decyzję Starosty Chojnickiego. W pozostałych przypadkach właściciele lasów mają obowiązki wynikające z art. 13 ust.1 ustawy o lasach.

Czy Starosta podjął działania dotyczące finansowania zadania z zakresu administracji rządowej tj. zakupu sadzonek, odnawiania i przebudowy drzewostanu na gruntach właścicieli lasów prywatnych z budżetu państwa? Możliwość taką daje art. 12 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Jeżeli nie, to proszę w imieniu właścicieli lasów prywatnych o podjęcie prac w tym temacie.

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki wystąpił do Wojewody Pomorskiego z pismem o zabezpieczenie w planie dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2019 środków finansowych z budżetu państwa na naprawy szkód powstałych w lasach na terenie powiatu chojnickiego w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniu 11/12 sierpnia 2017 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. Informuję, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej m.in. w wyniku klęsk żywiołowych (nawałnicy) koszty zagospodarowania i odnowy związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2018 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 13 takich wniosków.

Promowane firmy

Wulkanizacja w Brusach

Wulkanizacja opon i wyważanie kół ul. Gdańska 3 89-632 Brusy

Usługi budowlane Brusy

Zakład Usług Remontowo -Budowlanych Nad Brdą 27 MĘCIKAŁ

Dodatek informacyjny

26 październik 2021

Historycznie

AKCJA ZBROJNA W LUBNI

Powiększ
11.X.2014 przy Szkole Podstawowej w Lubni
odbędzie się inscenizacja z okresu II Wojny Światowej, która związana jest z Więcej…

Cooltura

Parada ulicami Brus motocykli i terenówek 2013 cz. 3

Powieksz

Przejazd 15 czerwca w Brusach Więcej…

Przyrodniczo

Abi - przygarnij

Abi - suczka Beagle do adoptowania. Tylko dla aktywnych nowych właścicieli, którzy odpowiednio zaopiekują się psinką wg jej usposobienia i cech rasowych.

Więcej…

Religia

ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

W najbliższą niedzielę, 15 sierpnia w godz. 10:00 - 18:00, zapraszamy do wspólnych obchodów święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dawniej nazywano go dniem

Więcej…

Sport

Biegowy Dzień Dziecka w Gniewinie już w sobotę!

Zapraszamy w sobotę 1 czerwca do Gniewina na XXXII Bieg Stolemów, a także Biegowy Dzień Dziecka. Na Arenie Mistrzów rywalizować będą najmłodsi adepci biegania – na różnych dystansach, w ramach Cyklu Małe Kaszuby Biegają. Dystans główny to

Więcej…

Infrastruktura

Pozyskanie Funduszy Europejskich w styczniu 2013 r.

Powiększ

Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich “Pomorskie w Unii” zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania funduszy europejskich, Więcej…

Inne

Badania w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED w Brusach

 

LUX MED Diagnostyka zaprasza do mobilnej pracowni mammograficznej w miejscowości: Brusy  – 8 listopada 2021 w godzinach od 10.00 do 16.00 przy

Więcej…

Popularne TV

W szkołach rusza program seksualizacji dzieci

Będą filmy o lesbijkach, o homoseksualistach, będzie przedstawienie tego wszystkiego jako normy. Zostały bowiem złożone deklaracje przez

Więcej…
Joomla! Hosting from