panorama-maj-03
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Odpowiedź Pana Starosty Chojnickiego Marka Szczepańskiego na interpelację radnego Tomasza Orzłowskiego w imieniu i sprawach właścicieli lasów prywatnych.

 

W odpowiedzi na zapytania z dnia 21 grudnia 2018 r. uprzejmie informuję co następuje:

Czy został lub zostanie przesunięty termin wskazany do 31 grudnia 2018 r. wykonania uprzątnięcia przez właścicieli zniszczonych lasów wskutek ubiegłorocznej nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku? Jeśli nie to na jakim etapie jest sprawa? Natomiast jeżeli tak, to w jakim terminie należy usunąć zalegające drewno (złomy, wywroty oraz drzewa pochylone) w lasach prywatnych na terenie Powiatu Chojnickiego? Ponadto informuję, że część osób ma bardzo ograniczone możliwości wykonania tego obowiązku, ze względu na brak zdrowia bądź niewielkie moce przerobowe.

Odpowiedź:

Termin wykonania uprzątnięcia zniszczonych przez nawałnicę w 2017 r. lasów prywatnych zostanie przesunięty do końca 2019 roku, tylko tym właścicielom lasów, którzy złożą do Starosty Chojnickiego stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Na jakim etapie postępowania jest sprawa dotycząca podatku od kwoty, przyznanej właścicielowi lasu za uporządkowaną powierzchnię w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego? Wiem, że sprawa była skierowana do Ministerstwa Finansów. Jeżeli została rozwiązana to proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki w październiku 2018 r. wystąpił do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzenia z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Na początku grudnia 2018 r. (07.12.2018 r.) zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych zostało przesunięte do końca 2021 roku.

Czy zmienią się warunki wypłacania odszkodowania za zniszczone lasy prywatne w 2019 roku?

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki nie wypłaca odszkodowań za zniszczone lasy prywatne. Przekazuje otrzymane środki finansowe z Funduszu Leśnego z Warszawy na konto właścicieli lasów, którzy uporządkowali zniszczone lasy zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w Decyzji 217/2017 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 roku jako wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Warunki wypłacania wynagrodzenia w 2019 r. nie zmieniają się, jednak informuję, iż Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych na 2019 r. wydzieliła 20 milionów złotych środków finansowych związanych z funduszem leśnym. Wobec powyższego należy, jak najszybciej wykonać zadania z zakresu gospodarki leśnej określone w decyzjach Starosty Chojnickiego w celu otrzymania wynagrodzenia.

Czy istnieje określony termin zakończenia usuwania skutków nawałnicy w lasach prywatnych na terenie Powiatu Chojnickiego?

Odpowiedź:

Zgodnie z decyzjami nakazującymi wykonanie na gruntach leśnych zadań z zakresu gospodarki leśnej stanowiących pierwszy etap przebudowy drzewostanu wydawanymi przez Starostę Chojnickiego określony termin zakończenia usuwania skutków nawałnicy w lasach prywatnych to 31.12.2018 r., dotyczy to tylko właścicieli, którzy zgłosili gotowość do uporządkowania zniszczonego lasu, otrzymali decyzję Starosty Chojnickiego. W pozostałych przypadkach właściciele lasów mają obowiązki wynikające z art. 13 ust.1 ustawy o lasach.

Czy Starosta podjął działania dotyczące finansowania zadania z zakresu administracji rządowej tj. zakupu sadzonek, odnawiania i przebudowy drzewostanu na gruntach właścicieli lasów prywatnych z budżetu państwa? Możliwość taką daje art. 12 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. Jeżeli nie, to proszę w imieniu właścicieli lasów prywatnych o podjęcie prac w tym temacie.

Odpowiedź:

Starosta Chojnicki wystąpił do Wojewody Pomorskiego z pismem o zabezpieczenie w planie dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2019 środków finansowych z budżetu państwa na naprawy szkód powstałych w lasach na terenie powiatu chojnickiego w wyniku nawałnicy, która przeszła w dniu 11/12 sierpnia 2017 roku w wysokości 3.000.000,00 zł. Informuję, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o lasach, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach, powstałej m.in. w wyniku klęsk żywiołowych (nawałnicy) koszty zagospodarowania i odnowy związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu finansowane są z budżetu państwa. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 decyzje w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem wydaje Starosta, na wniosek właściciela lasu, po zaopiniowaniu przez nadleśniczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W 2018 r. do Starosty Chojnickiego wpłynęło 13 takich wniosków.

Dodatek informacyjny

16 lipiec 2019

 • Syryjskie pododdziały specjalne szturmują miasto Tel-Hawasz /film/
  W świetle ostatnich doniesień syryjskie siły rządowe, wśród których były elitarne „Tygrysy”, odbiły z rąk protureckich bojowników miasto Tel-Hawasz, w północno-zachodniej części prowincji Hama, czyli na południu tzw. Wielkiego Idliba. Do sieci trafił film ukazujący walki o to miasto.
 • Poseł Liroy-Marzec postanowił interweniować w sprawie ucznia szykanowanego za sprzeciw wobec gloryfikacji Bandery
  Sprawą polskiego ucznia, który został surowo ukarany za sprzeciw wobec wychwalania Bandery, wzburzyła Piotra Liroya-Marca. Rodzice dziecka zostali pozwani do sądu, a samemu chłopcu zarzucono „nacjonalizm”. Poseł złożył w obronie rodziny interpelację do ministra edukacji narodowej. „Zwracam się z apelem o interwencję i spowodowanie wycofania absurdalnych zarzutów szkoły wobec rodziców młodego polskiego Patrioty” – pisze Liroy-Marzec. O sprawie polskiego ucznia poinformowała wczoraj Magdalena Majkowska […]
 • Nowo wybrana prezydent Słowacji chce pouczać Polaków w sprawie niezależności sądownictwa
  Jak zawiadamia portal kresy.pl nowa prezydent Słowacji Zuzana Čaputová przyjechała w poniedziałek do Polski z pierwszą wizytą. W jej trakcie doszło jednak do pewnego zgrzytu. Čaputová przyjechała do Warszawy by rozmawiać z prezydentem Polski Andrzejem Dudą o współdziałaniu obu państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współpracy ekonomicznej. Jednak na wspólnej konferencji prasowej głów państw przeprowadzonej […]
 • W Tokio odbył się Marsz dla Życia
  Jak informuje portal pch24.pl w dniu Święta Morza 15 lipca przez centrum Tokio przeszli uczestnicy Marszu dla Życia. W tym roku przewodniczył mu bp Francis Xavier Hiroaki Nakano, ordynariusz diecezji Kagoshima. Wraz z biskupem pomocniczym Osaki – Paulem Toshihiro Sakaim i pięcioma kapłanami przewodniczył on najpierw Mszy św. Odbyła się ona, tak jak w poprzednim […]
 • Francuski parlament przyjmuje ustawę o odbudowie katedry Notre-Dame jednakże bez gwarancji zachowania jej poprzedniego wyglądu
  Jak donosi portal nczas.com 16 lipca francuski parlament przyjmuje spec-ustawę o odbudowie katedry Notre-Dame de Paris. Spalona 15 kwietnia katedra ma być jednak odbudowana w ciągu 5 lat, chociaż wielu specjalistów uważało, że nie należy się tu spieszyć. Wydaje się, że zadecydowała chęć otwarcia tak ważnego dla Paryża zabytku jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi, która mają […]
 • Na wrocławskim lotnisku zatrzymano Wietnamkę posługującą się fałszywym paszportem
  Jak podaje portal dzienniknarodowy.pl 12 lipca w Międzynarodowym Porcie Lotniczym we Wrocławiu-Strachowicach funkcjonariusze SG zatrzymali obywatelkę Wietnamu, która popełniła przestępstwo by dostać się do Niemiec. Cudzoziemka do kontroli przedstawiła paszport z maltańską wizą Schengen. Okazało się, że wiza była podrobiona. Dokument zwierał także sfałszowany odcisk francuskiego stempla kontroli granicznej oraz usunięto w nim trzy strony. […]

Z kraju i ze świata

16 lipiec 2019

Historycznie

O chodzeniu do Brus i „Chrytynku"

Powiększ

W roku 1947 chodziłem na naukę I Komunii św. przez 7 kilometrów do Brus. Dosłownie chodziłem, bo pociąg nie pasował, lub nie było forsy, autobus jeszcze nie jeździł, a nie zawsze można było skorzystać z roweru, bo był potrzebny rodzicom. Z Męcikału chodziło nas kilku chłopaków i Więcej…

Cooltura

Staccato na "Chojnickim Aniołowie"

W ubiegłą niedzielę zespół Staccato miał przyjemność wystąpić podczas IX Festynu Charytatywnego "Chojnickie Aniołowo”. Młodzież została bardzo serdecznie przyjęta przez organizatorów i tę część publiczności, która dotrwała do ich występu. Zespół występował jako Więcej…

Przyrodniczo

Brusy. Sikora bogatka

Jedna sikora bogatka na gałęsi

Sikora bogatka (Parus major), częsty gość w ogrodzie. Gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową.

 

Więcej…

Religia

Uroczystość Odpustowa na Kalwarii w Wielu

Na ulicy Dąbrowskiej /przed Domem Kultury/ o godzinie 12:00 Przywitamy Pielgrzymów.

Gorąco prosimy o punktualność!

Po przywitaniu Pielgrzymów procesjonalnie udamy się do Kościoła przed Obraz Matki Bożej w następującej kolejności:

Więcej…

Sport

W Chojnicach po raz drugi Fiaty 126p rozpoczęły sezon. cz.1

W Chojnicach po raz drugi Fiaty 126p rozpoczęły sezon. W spotkaniu wzięło udział 21 kaszlaków i kilkadziesiąt osób. W przedostatnią sobotę kwietnia Chojnickie Kaszlaki zainaugurowały sezon. Spotkanie rozpoczęło się od

Więcej…

Infrastruktura

BADANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA „CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKI MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY”

Projekt pn. „Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki, natomiast Partnerami są gminy wchodzące administracyjnie w skład powiatu chojnickiego oraz człuchowskiego tj.: miejskie Chojnice i Człuchów oraz Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny i Człuchów. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie realizacja projektu została przewidziana na lata 2013-2015.

Powiększ

Jak podkreśla Starosta Chojnicki - Stanisław Skaja przedmiotowy projekt to Więcej…

Inne

Dziś głosowanie w Brukseli nad przyjęciem cenzury w internecie

Jak rozumieć konsekwencje zapisów w ACTA 2.0,  które to przepisy mają być przyjęte przez  głosownie w dniu dzisiejszym (26 marzec 2019 r) w Parlamencie Europejskim, najlepiej wyjaśnia fragment nagrania video od

Więcej…

Popularne TV

W szkołach rusza program seksualizacji dzieci

Będą filmy o lesbijkach, o homoseksualistach, będzie przedstawienie tego wszystkiego jako normy. Zostały bowiem złożone deklaracje przez

Więcej…
Joomla! Hosting from