panorama-lipiec-19
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiększ

Celem Konkursu jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej współczesnej i dawnej prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów przyrodniczych Ziemi Zaborskiej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności młodego pokolenia i tradycji rodzinnych.

 

1. Organizatorem Konkursu jest Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Konkurs jest przeprowadzany we współpracy z Centrum Biblioteki i Kultury w Brusach i Gminą Brusy.

2.  Kategorie konkursowe:

I. Aktywna młodzież na Zaborach (dokumentacja działań grup szkolnych, pozaszkolnych, wolontariatu, itd.);
II. Stara fotografia (rodzinna i historyczna XIX, XX w. związana z Zaborami);
III. Fotografia przyrodnicza i kulturowa (obszar Ziemi Zaborskiej).

3. Po rozstrzygnięciu Konkursu odbędzie się wernisaż z wręczeniem nagród, a wystawa pokonkursowa prezentowana będzie na terenie Gminy Brusy, w świetlicach, bibliotekach, szkołach i miejscowościach turystycznych na Zaborach. Organizatorzy przewidują wydanie widokówek prezentujących część nagrodzonych prac oraz wykorzystanie prac konkursowych  w materiałach promocyjnych ZTN i Gminy Brusy oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach.
4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

5. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii w każdej z kategorii I i III (w kategorii II. Stara fotografia ilość nadsyłanych zdjęć jest nieograniczona).

6. Technika wykonania prac jest dowolna.

7. Prace w kategoriach I i III (w formacie JPG i plikach min 2 MB) należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Prace w kategorii II - fotografie lub skany - należy dostarczać Pocztą lub osobiście na adres:
- Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy,

- Centrum Kultury i Biblioteki, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy albo

- Chata Kaszubska, Brusy Jaglie 11b, 89-632 Brusy.

Wszystkie fotografie z kategorii II dostarczone do organizatora zostaną zwrócone uczestnikom. Istnieje możliwość zeskanowania na miejscu dostarczonych zdjęć bez konieczności pozostawiania fotografii u Organizatora.

9. W pracach kategorii historycznej ważnym kryterium oceny będzie szczegółowe opisanie fotografii (miejsca, uczestników, czasu, okoliczności wykonania zdjęcia, w miarę możliwości autora zdjęcia itp.).

10. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, tytuł pracy ewentualnie komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce wykonania zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć lub oświadczenie, że jest się właścicielem zdjęcia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Zdjęcia należy nadsyłać od 01.06.2015 r. do 30.09.2015r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w 2015r. Informacja o terminie rozstrzygnięcia Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ztn.com.pl.

13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

14. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ztn.com.pl.

15. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

16. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.

17. W kategorii II. Stara fotografia nagrodzona zostanie osoba, która dostarczy największą ilość zdjęć.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród dla laureatów Konkursu.

19. Nagrody zostaną wręczone laureatom na ogłoszeniu wyników. Uczestnicy, którzy nie odbiorą nagród w tym terminie mogą odebrać je w terminie 2 tygodni od daty rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie ZTN: Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Armii Krajowej 1, 89-632 Brusy.

20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach promocyjnych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w Konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

23. Bliższych informacji na temat Konkursu udzielają: Krzysztof Zabrocki tel.: 791 764 247, Zbigniew Gierszewski tel.: 692 240 171; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Krzysztof Gradowski tel.: 52 398 32 02.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu i jego interpretacji

 

Załączniki do pobrania:

Konkurs_fotograficzny_2015_zalacznik_nr_1.pdf

Konkurs_fotograficzny_2015_zalacznik_nr_2.pdf

Promowane firmy

Wulkanizacja w Brusach

Wulkanizacja opon i wyważanie kół ul. Gdańska 3 89-632 Brusy

Usługi budowlane Brusy

Zakład Usług Remontowo -Budowlanych Nad Brdą 27 MĘCIKAŁ

Dodatek informacyjny

10 sierpień 2022

Historycznie

Pochód Borowiaków

Powiększ

Historyczny Pochód Borowiaków to po raz pierwszy zorganizowana (24 czerwiec 2012 r.) taka impreza w Tucholi. Dużo postaci historycznych i postaci z legend, rycerzy i żołnierzy z II wojny światowej. Łącznie przemaszerowało ponad 300 osób wśród których Więcej…

Cooltura

Z wizytą na Sopot TOPtrendy Festiwal 2011

Powiększ

W Brusach co prawda nie ma koncertów robionych z takim rozmachem ale nic nie stoi na przeszkodzie aby... Więcej…

Przyrodniczo

Konkurs fotograficzny "Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś”

Powiększ

 

Konkurs fotograficzny „Ziemia Zaborska – miejsca, zdarzenia, ludzie dawniej i dziś” jest przeprowadzany z okazji 25-lecia nadania praw miejskich Brusom. Celem jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej współczesnej i dawnej prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów przyrodniczych Ziemi Zaborskiej ze Więcej…

Religia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Brusach

 

Uroczysty i liczny przemarsz procesji "Bożego Ciała" ulicami w Brusach (16 czerwiec 2022 r.) uwidocznił, że wierni  pomimo licznych ataków na różnych płaszczyznach  na chrześcijaństwo, ciągle szanują Tradycję i chcą

Więcej…

Sport

Kaszuby Biegają Somonino i blisko 1000 biegaczy!

 

W Somoninie 7 kwietnia odbyła się wielka inauguracja VII Cyklu Kaszuby Biegają 2019. Biegacze i biegaczki z całej Polski, w pięknej pogodzie, pobiegli na 21 km, 10 km, 5 km w ramach IV Biegów Kamiennych Weselników. Biegali także dzieci i młodzież. Łącznie na startach stanęło

Więcej…

Infrastruktura

Dofinansowanie dróg powiatowych w Chojnicah i Krojantach

Podpisanie z Wojewoda Pomorskim umowy na dofinansowanie dróg powiatowych w ramach tzw. "schetynowek". Dofinansowanie 3 mln zł, wartość zadań ponad 7 mln zł, wniosek dotyczy przebudowy dróg powiatowych ul. Strzelecka w Chojnicach oraz Krojanty od drogi wojewódzkiej 235.

Więcej…

Inne

Zaproszenie na spotkanie z Prezydentem II Rzeczpospolitej w Brusach

Jan Zbigniew hr. Potockim, przybędzie na spotkanie  w Brusach w dniu 18.06.2022 r. (sobota) o godzinie 14.00 w sali bankietowej "Freya" na ul. Derdowskiego 2.

Wiadomość taka jest sporym zaskoczeniem, ponieważ wiekszość Polaków od zawsze była przekonywana o tym, że III RP jest kontynuacją II RP. Jednak Jan Zbigniew hr. Potockim stoi na stanowisku, że posiada legalne uprawnienia i dowody uznawane w kraju i w przestrzeni międzynarodowej o sprzeczności takiej sytuacji prawnej. A to wywołuje szereg kontrowersji i kłopotliwych sytuacji oraz wiele rzeczy stawia pod znakiem zapytania.

Więcej…

Popularne TV

W szkołach rusza program seksualizacji dzieci

Będą filmy o lesbijkach, o homoseksualistach, będzie przedstawienie tego wszystkiego jako normy. Zostały bowiem złożone deklaracje przez

Więcej…
Joomla! Hosting from