panorama-pazdziernik-05
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powiększ

Borowy Młyn/Słupsk 14 luty 2015 r

Szanowni Państwo

 

W imieniu Fundacja Naji Gochë uprzejmie zapraszam na uroczystości z okazji 95 rocznicy patriotycznych wystąpień miejscowych Kaszubów z Gochów na rzecz ustanowienia korzystnego dla Odrodzonej II RP odcinka granicy państwowej – nazwanych w lokalnej historii, jako „Wojna Palikowa”.  Spotkanie organizowane jest przez Zespół Szkół im. Ks. Bernarda Gończa w Borowym Młynie i naszą Fundacje.

 

Tegoroczna uroczystość ma szczególny charakter wychowawczo- patriotyczny, bowiem przypada w 95 –tą rocznicę tych wydarzeń. Połączona jest ona z świętem miejscowego Zespołu Szkół, który nosi imię ks. Bernarda Gończa, przywódcy tych wystąpień 1920 roku.

Rocznica ta zbiega się  z 30 – letnim okresem  podejmowanych przez nas starań o umacnianie pamięci o tych patriotycznych wydarzeniach oraz wieńczy 10 – letni  okresu działalności naszej Fundacji. To z tychże okazji tj. ”wieloletniego – okrągłego Jubileuszu tej 95  rocznicy i tychże  skromniejszych  „leci” naszej działalności nadajemy z tej okazji zwiększoną ilości przyznanych corocznie  - naszych wyróżnień tj. Statuetek Bazunisty, Pasa Jedności Imienia Hieronima Derdowskiego  i Dyplomów Honorowych .

Wśród tegorocznych Laureatów  są przedstawiciele różnorodnych  środowisk działalności społecznej i zawodowej z obszaru całego Pomorza wśród nich są działacze z Kaszub z Pomorza Zachodniego oraz województwa pomorsko – kujawskiego, którzy związani są wspólnotą działań z naszą Fundacją i Gochami.

W załączeniu przesyłam listę tegorocznych Wyróżnionych.

Niniejsze Uroczystości rozpoczną się patriotycznym capstrzykiem w dniu 20 lutego o godz. 12.00 w Borowym Młynie na terenie Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci im. Bohaterskich Gochów, po czym kontynuowane będą w miejscowym w/w Zespole Szkół w Borowym Młynie.

Z wyrazami szacunku i poważania.

Prezes Fundacji Naji Gochë
Zbigniew Talewski

 

Wyróżnienia

Bazuny 2014/15


Wielka Bazuna

Stowarzyszenie Odtwórstwa Historycznego- TOW Gryf Pomorski - CIS - Męcikał
Ks. kan. Roman Skwiercz regionalista kaszubski kanonik Kapituły Wejherowskiej Wejherowo
Ks. mgr Mariusz Synak - proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku

Bazuna – Strażnik Rodnej Checzy

Małgorzata  Reszka – nauczycielka ZS Borowy Młyn
Kazimierz Bistroń- dyr. Gimnazjum Luzino
Henryk Telesiński- Regionalista kaszubski Miastko
Ppłk SG Eugeniusz Kołpaczyński – k-dt Placówki SG Ustka

Bazuna – Ten co pokonał  Kaszëbsciego Smętka

Jaromir Schroeder- regionalista kaszubski ; prac Muzeum Zachodnio Kaszubskiego Bytów
Janina Kosiedowska – nauczycielka prezes O/ZKP Chojnice
Anna Gliszczyńska – nauczycielka j. kaszub. ZS Lipnica

Bazuna Kaszubska Kleka

Maria i Jerzy Ollick –regionaliści , działacze Borowiackiego Towarzystwa Kulturalnego Tuchola
Marek Piechocki – inicjator Ruchu Społecznego – Pragnących Pokoju Kościerzyna
Gerard Sopiński -  Założyciel  Stowarzyszenia – Izba Historyczna Pełczyce

Ryngraf: Pas Jedności - Jednotë im. Hieronima Derdowskiego

Przemysław Biesek Talewski wiceprezydent Starogardu poprzednio wice starosta pow. Chojnice z Czerska
Kazimierz Władysław Czapiewski Prezes RSP Rzecko wiceprzewodniczący Rady Choszczna
Andrzej Obecny red. naczelny  dwutygodnika Moje Miasto, Radny Słupska
Zespół Szkół im. Ks. Bernarda Gończa Borowy Młyn

Dyplom Honorowy Fundacji Naji Gochë

Bukowski Mirosław – nauczyciel ZS Borowy Młyn; radny gm. Lipnica
Ksiądz mgr Jarosław Biryłko proboszcz parafii prawosławnej Stargard Szcz.
Radowan Protić – regionalista serbski i pomorski Mirosławiec
Tomasz Cisewski - działacz regionalny  w tym Związku Szlachty Polskiej O/Chojnice
Danuta Gliszczyńska – działaczka  regionalna w tym Fundacji NG -  Zapceń
Joanna Ollik – Lemańczyk – nauczycielka j. kaszubskiego ZS w Borowym Młynie
ks. mjr  Szczepan Madoń proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Sebastiana Męczennika w Wędrzynie; uprzednio w Parafii Wojskowej w Czarnym.

Słupsk /Borowy Młyn 8.02.2015 r.

Zbigniew Talweski
Fundacja NG

 

Szanowni Państwo – Drodzy Przyjaciele!

Uprzejmie informuje - i jednocześnie zapraszam do udziału - że uroczystości związane z upamiętnieniem patriotycznych wydarzeń 1920 roku a znanymi, jako „Wojna Palikowa na Gochach”, odbędą się 20 lutego 2015 r. w Borowym Młynie na Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci im. Bohaterskich Gochów. Początek manifestacji godz. 12.
Tegoroczna uroczystość ma szczególny charakter wychowawczo- patriotyczny, bowiem przypada w 95 –tą rocznicę tych wydarzeń. Połączona jest ona z świętem miejscowego Zespołu Szkół, który nosi imię ks. Bernarda Gończa, przywódcy tych wystąpień 1920 roku. Również przypada ona w 30 rocznicę podjęcia przez nas starań i coroczne umacnianie pamięci o tych patriotycznych wydarzeniach na rzecz ustalenia 1920 roku korzystnego dla odrodzonej II RP odcinka granicy państwowej przebiegającej przez Grochy. Wieńczy ona także 10 – letni już okres działalności naszej Fundacji.
Doniosły charakter tego święta podkreśla także zwiększona ilości przyznanych z okazji tej rocznicy wyróżnień Fundacji a zwłaszcza, iż otrzymują je Laureaci, którzy reprezentują różnorodne środowiska działalności społecznej i zawodowej z obszaru całego kaszubsko – pomorskiego regionu.  
Z okazji tej rocznicy zostaną wręczone wyróżnienia Fundacji tj. Statuetki Bazuny, Ryngrafy – Pasa Jednota- Jedności im. Hieronima Derdowskiego oraz Dyplomy Honorowe Fundacji.
Wśród tegorocznych Laureatów po za kaszubskimi społecznikami są także działacze z terenu Pomorza Zachodniego, którzy związani są wspólnotą działań z naszą Fundacją i Gochami. W załączeniu przedkładam Drechom, listę tegorocznych Wyróżnionych.
Od przyszłego roku z względów organizacyjnych a zwłaszcza w trosce o podniesienie rangi organizowanych w dotychczasowej formie i czasookresie tych rocznicowych uroczystości „Wojny Palikowej”, uzgodniliśmy z dyrekcją miejscowego Zespołu Szkół, który jest m.in. opiekunem Borowiackiej Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci , że następne o tej randze, co tegoroczne i poprzednie od 2008 roku – uroczyste spotkania rocznicowe, organizować będziemy w cyklach pięcioletnich, stąd kolejne odbędą się w 2020 roku tj. w jej 100 rocznicę.  
Nie mniej w cyklach corocznych odbywać się będą w dniu kolejnej rocznicy na Strażnicy Patriotyzmu -  uroczyste apele uczniów ZS w Borowym Młynie związane z Świętem Szkoły i jej Bohaterem  ks. Bernardem  Gończem.
Korzystając z tych szkolnych uroczystości Fundacja NG będzie nadal wręczała podczas nich, przyznane za kolejny rok wyróżnienia.
Przy niniejszej okazji uprzejmie informuje, iż Fundacja nasza w swej  najbliższej działalności skupi się szczególnie na pracach związanych z przywracaniem pamięci o suwerennym państwie (zachodnio) pomorskim i jego władcach Gryfitach a także na utrwalaniu historii o  strukturach i działalności jednostek Straży Granicznej w okresie II RP na Gochach, jak również na działalności upamiętniającej zdarzenia i miejsca na terenie Pomorza, związane z 1 i 2 wojną światową w tym przede wszystkim w zakresie dbałości o powojenne nekropolie i o symbole architektoniczne poświęcone jej ofiarom i uczestnikom.
Dziękując wszystkim Państwu za dotychczasowe wspieranie naszej Fundacji, serdecznie proszę o dalszą życzliwość i  pomoc - w realizacji wszystkich naszych przedsięwzięć.

Zbigniew Talewski
Prezes Fundacji Naji Gochë
*

Mgr Grażyna Burant
Dyrektor ZS w Borowym Młynie
Członek Honorowej Kapituły
Naji Gochë   

Mgr Bolesław Prondzińsk
Wielki Mistrz Honorowej Kapituł
Fundacji
Naji Gochë

 

 

 

Joomla! Hosting from